مرکز تولید کتاب های ممنوعه

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از نصف جهان، روز جمعه گزارشي منتشر کرد از پياده روهاي معروف محدوده ميدان انقلاب تهران که در آن انواع کتاب هاي ممنوعه خريد و فروش مي شود و در اين گزارش اشاره اي هم به نام اصفهان کرد. اين خبرگزاري نوشته: «افرادي که براي خريد کتاب به اين دستفروش ها مراجعه مي‌کنند عمدتاً از دانشجوياني هستند که مدت‌ها براي خريد کتاب‌هاي بدون سانسور، کتابفروشي‌هاي تهران را زير و رو کرده‌اند.»

روايت «فارس» از شيوه فروش کتاب توسط اين دستفروش ها نيز بخش جالب ديگري از اين گزارش است: «مثلاً هر دو کتاب در يک بسته سلفوني و با قيمت ده هزار تومان به مشتري عرضه مي‌شود... جالب اينکه برخي مشتريان براي خريد هر کتاب چانه‌زني مي‌کنند و فروشنده‌ها بابت هر کتاب هزار تومان براي آنها تخفيف قائل مي‌شوند.»

يکي از اين دستفروش‌ها به فارس گفته: «اگر قيمت‌ها را افزايش بدهيم بخش زيادي از مشتريان خود را از دست خواهيم داد.کتاب‌هايي که ما مي‌فروشيم با نمونه مشابه‌ که در کتابفروشي‌هاست فرق مي‌کند. ما نسخه اصلي و بدون سانسور کتاب را مي‌فروشيم.»

اين خبرگزاري آنگاه به نمونه هايي از کتاب هاي بدون سانسور که در بساط دستفروش هاي تهران ديده مي شود هم اشاره کرده و مثلاً به کتاب «مأموريت براي وطنم» با زيرنويس شاه مخلوع ايران همراه با عکس بزرگي از او و نيز نسخه‌هاي بدون سانسور کتاب‌هاي «بيشعوري» يا «دو قرن سکوت» اشاره مي کند.

اما اين کتاب ها کجا چاپ مي شوند؟ «فارس» نوشته دستفروش ها به اين سئوال پاسخ روشني نمي دهند اما خبرنگار اين خبرگزاري در «يک تحقيق ميداني چند ساعته» و با کمک «جواب‌هاي نصفه و نيمه برخي دستفروشان» کشف کرده که محل چاپ کتاب هاي ممنوعه در چاپخانه‌هاي غيرقانوني در تهران، مشهد، تبريز و اصفهان است و اينکه دستفروش‌ها به طور مستقيم با چاپخانه ارتباطي ندارند و تعدادي نيسان و وانت بار هر روز صبح کتاب‌هاي ممنوعه را به طور فله‌اي بين آنها توزيع مي‌کنند!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)