در استان قم

سالانه ۲ میلیارد تومان برای حمایت از چاپ کتاب

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم برای حمایت از فرهنگ کتاب خوانی، سالانه ۲میلیارد تومان در دو بخش کتاب دین و غیر دینی هزینه می کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از «حوزه»، سید موسی حسینی کاشانی، در نشست با اصحاب رسانه که با موضوع دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد بابیان اینکه قم در بحث کتاب با حضورهزار و200 ناشر و صدور 9000 مجوز از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: حضور مراجع، علما، حووزه و مراکز علمی در شهر قم از سوی نشان دهنده جایگاه این شهر و در عین حال نشان دهنده این است مجموع استان قم با کتاب مأنوس هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بابیان اینکه در بحث توجه به کتاب، استان قم در مقایسه با سایر استان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: این جایگاه حتی در بحث خرید کتاب هم دربین سایر استان ها قابل توجه بوده و این استان را در رتبه خوبی قرار داده است.

وی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب از مطالبات اهل علم قم است تا بتوانند تازه های نشر را خریداری کنند.

حسینی کاشانی گفت: هدف ما حمایت از ناشران است تا نمایشگاه بحث ارائه آخرین تازه های نشر را معرفی می کند هم دنبال حمایت از ناشران و خریداران است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم افزود: در بخش حمایت از کتاب، برنامه هایی مانند حمایت قبل از چاپ کتاب سالانه 2میلیارد تومان که نیمی از کتاب دین ونیمی در مورد سایر کتابها است.

وی عنوان کرد: حمایت دوم بعد از چاپ که این رقم به بالغ بر 2میلیارد و 300 میلیون می رسد.

حسینی کاشانی گفت: موضوع سوم، انبار کتاب در خیابان ساحلی ساختمان شهید کمیلی واقع شده است. این انبار از طریق مرکز پر خالی می شود. این کتابها صرفا برای هدیه دادن وتوزیع در مراکز فرهنگی مانند مساجد است ولی به دلیل محدویت، بامدیریت اینکار صورت می گیرد. مساجد و مدارس بامعرفی نامه از اداره فرهنگ و ارشاد استان می توانند کتابها را از انبار داری تحویل بگیرند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم افزود: موضوع دیگر دربحث تأمین کاغذ برای کتاب است؛ وزارت فرهنگ برای تامین کاغذ برای رسانه و نشر، اقداماتی انجام می دهد تا کاغذ با ارز 4200 تأمین شود؛ در حال حاضر رسانه ها در بحث کاغذ مشکلی نخواهد داشت و در بحث نشر نیز در موضوع کاغذ از طریق درخواست به تعاونی ها می توانند کاغذ را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: دلیل اضافه شدن قیمت کتاب، هزینه برآورد از کتاب نهایتا تا 50 درصد پول کاغذ است چون کتاب برای چاپ شدن مراحل متعددی را مانند صحافی را دارد وبه همین دلیل باعث افزایش قیمت شده است.

حسینی کاشانی گفت: اگر قیمت افزایش پیدا کرده تا اندازه ای قابل توجیه است، اما ایکه چرا با ارز دولتی بازگران است، چون نیمی ازکاغذ پول است و اضافه به مسائل دیگر ربط دارد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)