معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مرحله نخست یارانه مطبوعات ماه گذشته پرداخت شد و مرحله بعدی در چند روز آینده واریز می شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، محمد سلطانی فر روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان همدان، تنها ملاک برای پرداخت این یارانه را انتشار مستمر و اعلام وصول نشریات دانست و افزود: در این زمینه هیچ استانی برتری نداشته و یارانه تمام رسانه ها براساس رتبه بندی، تخصیص می یابد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اگر چه با اصل پرداخت یارانه مخالف هستم اما در شرایط کنونی تنها راه حمایت از مطبوعات راهبرد یاد شده است.

سلطانی فر اظهار داشت: نشریاتی که مجوز دریافت می کنند تا سه سال از حمایت های دولتی بی بهره اند تا اهلیت و صلاحیت مالی و حرفه ای آنها در مدیریت، چاپ و نشر مطبوعات محرز شود و همچنین حمایت های مالی مطبوعاتی که بیش از 20 سال یارانه دریافت کرده اند، نیز قطع می شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نگاه ما به رسانه ها و مطبوعات کاهش دخالت دولت در امورات و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت ارشاد به تشکل ها و خانه های مطبوعات است.

سلطانی فر اضافه کرد: کاهش قدرت دولت به نفع مطبوعات و در راستای رشد و پویایی آنهاست؛ هرچند برخی مخالفت ها موجب لطمه زدن به این تصمیم شده است.

وی با بیان اینکه آمادگی داریم بخشی از وظایف و اختیارات خود را واگذار کنیم، تاکید کرد: عملکرد تعدادی از خانه های مطبوعات کشور و نارضایتی رسانه ها از این تشکل موجب شده این راهبرد قدری با تاخیر مواجه شود.